Polityka prywatności

Ochrona informacji

Serwis internetowy ingeemu.com gromadzi dane użytkowników przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania strony przestrzegając prawa do ochrony prywatności.
Gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Pliki cookies i localstorage

Serwis internetowy ingeemu.com stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników.
W localstorage przeglądarki natomiast magazynowane są informacje o bieżących ustawieniach użytkownika.

Zmiana danych

Serwis internetowy ingeemu.com umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji.
W obrębie ustawień konta istnieje możliwość zmiany hasła dostępu oraz adresu e-mail przypisanego do konta.